PLATFORM ÜYELİĞİ SÖZLEŞMESİ VE KULLANIM KOŞULLARI

Bu Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları wreping.com platformunu kullanacak olan kullanıcılara hangi koşullarda hizmet verileceğini, wreping.com platformunda sunulan hizmetlere ilişkin ayrıntıları ile WREPING ve Kullanıcıların hak ve yükümlülüklerini belirtmekte ve düzenlemektedir. TANIMLAMALAR : WREPING : Fikri ve yasal mülkiyeti …. Yayınevine ait http://wreping.com adlı internet kültür ve içerik platformunu sözleşme içeriğinde belirten ve hukuki olarak ifade eden kısaltmadır. PLATFORM : http://wreping.com adlı web sayfası, eklentileri, uzantıları, bilgi ve veri ağı ve tüm verileri içeren sistemi tanımlar. ANT PEOPLE LTD : http://wreping.com adlı kültürel içerikli internet platformunun hukuki anlamda fikri ve mülki haklarına sahip olan yasal şirketin adıdır. KULLANICI : http://wreping.com adlı internet platformuna internet ağı ile bağlanan sisteme üye olup olmadığına bakılmaksızın her türlü kişisel ve kurumsal site kullanıcılarını tanımlar. ÜYE : http://wreping.com adlı internet sitesi üzerinden üyelik sözleşmesi ve diğer tüm koşulları kabul eden ve onay iradesini elektronik ortam üzerinden beyan ederek sisteme dahil olan kullanıcıyı tanımlar. OKUR : http://wreping.com adlı internet platformunda telif hakkına sahip içerikleri “okuma” yetkisine sahip olan üyeleri tanımlar. YAZAR : http://wreping.com adlı internet platformunda telif hakkına sahip içerikler oluşturma, yazma ve değiştirme yetkisine sahip olan üyeleri tanımlar. EDİTÖR : http://wreping.com adlı internet platformuna üye olarak internet platformundaki telif hakkına sahip içerikler üzerinde profesyonel şekilde editörlük hizmeti sunan üyeleri tanımlar. YAYINEVİ : http://wreping.com adlı internet platformunda “yayınevi” sıfatıyla bulunan ve içeriklere, yazarlara, okurlara ve editörlere ulaşabilen kişisel ya da kurumsal hukuki tarafları tanımlamaktadır. DESTEKÇİ : http://wreping.com adlı internet platformunda desteğe açık yapıtlar konusunda yazarlara maddi ve fikri destek olan kullanıcıları tanımlamaktadır. HİZMET TANIMI : http://wreping.com adlı internet platformu ulusal ve uluslararası boyutta farklı dillerde yazılan öykü, deneme, gezi yazısı, roman, senaryo, şiir, eleştiri, makale, haber, araştırma ve her türlü yazınsal nitelikli eserlerin yazılması, yayınlanması, geliştirilmesi, değiştirilmesi, eklemlenmesi ve diğer tüm üretim aşamalarının bireysel ve grupsal etkinliklerle paylaşıldığı, tüm içeriklerin yasal mevzuata göre korunduğu içerik paylaşım, tanışma, geliştirme, uygulama, etkinleştirme ve bunlara erişim faaliyetlerini içeren bir platformdur. 1-GENEL KOŞULLAR : 1.1.WREPING’in size sağladığı hizmetler Kullanım Koşullarına tabidir. Wreping, Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda size bildirimde bulunmaksızın güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. WREPİNG bu sözleşme koşullarında, platform sahibi yayınevi olarak platform içeriğinde dilediği zaman tek taraflı olarak değişiklik, ayarlama ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Platform kapsam ve içeriğinde yapılacak her türlü değişiklikler, ayarlamalar ve güncellemeler WREPING’e yayımlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar WREPING’e her yeni girişlerinde güncellenmiş/değiştirilmiş/ayarlanmış maddeleri kabul etmiş sayılır. Bu hususta kullanıcıların tek yanlı itiraz hakkı yoktur. . 1.2.WREPING web ağına bağlanan ve ya üye olan gerçek ya da tüzel kişiler Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları metnini tümüyle okuduğunu, içeriğini eksiksiz anladığını, WREPING’te belirtilen ve belirtilecek olan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını belirtmiş olur. Bu kapsamda dile getirilen bu hususlar ile ilgili gerçek ya da tüzel kişiler olarak herhangi bir itirazda bulunamayacağını buna ilişkin itirazın hükümsüz olduğunu açıkça beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır . 1.3.WREPING’e üyelik durumunda WREPING üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarını kabul eden kullanıcının yasal anlamda ergin ve ayırt etme yetisine sahip hukuki ehliyetinin var olduğu, sözleşme metninin kullanıcı tarafından okunduğun ve kullanıcı tarafından metnin tüm ayrıntılarıyla onaylandığı kabul edilir. Bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları Wreping platformu hizmetlerinden yararlanan tüm üyeler ve bağımsız ziyaretçiler için bağlayıcıdır. Bu platforma üye olanlar, sadece platforma web ağı ile giriş yapanlar da dahil olmak üzere sözleşme her kişi için geçerli ve bağlayıcıdır. 2-AMAÇ VE HİZMET KAPSAMI : 2.1.WREPING, edebiyat başta olmak üzere yazınsal açıdan tüm edebi türleri içeren basılı ve elektronik ortamda kitapların yayım aşamalarını geliştirme, yayına ve yayıma sunma platformudur. Platform eklentileriyle birlikte dijital yayıncılık alanında etkin sosyal medya bağlantılı, çevrim içi self-publishing hizmetleri de sunmaktadır. Yazınsal içerik, tür ve lokasyon anlamında ulusal ve uluslararası bazda bir sınırlama olmadığı gibi yapıtlar konuşulan ya da konuşulmayan her dil, işaret dili ve yayınlanabilir her türlü görsel, işitsel ve yazınsal öğe platform çatısı içinde yer alabilecektir. Bu anlamda WREPING; a)Platform üyelerine “okur” sıfatıyla yazılmakta olan ve yazımı tamamlanmış eserlerin çevrim içi elektronik metinlerini sunmaktadır. b)Platform üyelerine “yazar” sıfatıyla yapıtını yazma, elektronik ortamda yayına sunma-geliştirme, diğer yazarlardan katkı alma, diğer yazarların yapıtlarına katkı sunma, yapıtı sona erince elektronik ortamda yayınlama, yazım aşamasında maddi destek alma, Wreping tabanında mülkiyet sahibi yayınevi aracılığıyla basılı hale getirme, buna ilişkin basım-yayın sözleşmeleri imzalama, yapıtlarını diğer üye yayınevleriyle paylaşma ve buna ilişkin teklif alma ve teklif verme, sözleşme imzalama hizmet ve araçlarını sunmaktadır. c) Platform üyelerine “editör” sıfatıyla platformda yazımı devam eden yapıtlar için profesyonel editörlük hizmeti sunma, bu konuda teklif verme, teklif alma ve buna ilişkin hizmet araçlarını sunmaktadır. d) Platform üyelerine “yayınevi” sıfatıyla çevrim içi elektronik olarak yayınlanan yapıtlar konusunda yazarlara teklif sunma, yazarlardan teklif alma-teklif sunma buna ilişkin basıma yönelik faaliyetler gerçekleştirme, sözleşmeler yapma ve bu alanda okur, yazar ve editörlerle aktif ve etkin iletişim kurma imkanı sunmaktadır. 2.2. Üye Kullanıcılar okur, yazar, editör, yayınevi ya da ziyaretçi sıfatıyla Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil eden terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere kanunen tanımlanan suç teşkil eden içerikleri WREPING platformunda ve eklentilerinde içerik olarak paylaşamaz. Bu kapsamda suç teşkil eden içerikler yayımlanmayacaktır. Yine bu kapsamda özel yaşamın gizliliği, evrensel etik kurallara aykırı yayınlar da platform kapsamında engellenecektir. Türkçe eserler açısından Türkçe’nin yapısına ve kullanımına aykırı içerikler de platformun yayın politikası açısından uygun kabul edilemez. WREPİNG, buna aykırı davranan kişilerin kitabını, yazısını, yorumunu, mesajlarını ve kendi takdirine göre, yayın ilkelerine aykırı bulduğu, uygunsuz gördüğü her çeşit içeriği, yayımlamama ve/veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. İlgili suç teşkil eden ve yasalara muhalif içerik ve paylaşımlardan doğrudan paylaşımı yapan kişi ve kurumlar sorumludur. Bu noktada WREPING bu paylaşım ve içeriklerden yasal anlamda sorumlu tutulamaz. 2.3.Kullanıcılar sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanamaz, WREPING aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. WREPING, kendi takdirine göre, wreping.com’un bu amaçlarla kullandığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme ve/veya sayfalarını yayından kaldırma hakkına sahiptir. WREPING hizmetleri kapsamında kullanıcıların ticari talep, reklam ya da herhangi bir başka talepleri mevcutsa genel hükümler kapsamında platformla özel iletişim talebinde bulunması gerekmektedir. 3-WREPING PLATFORMUNUN HAK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI : 3.1.WREPING platformu bu sözleşme kapsamında kullanıcılarla arasındaki hukuksal ilişkilerde aşağıda belirtilen hak ve yetkilere koşulsuz olarak sahiptir: a)Dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. b)Kendi takdiri çerçevesinde, gerekli gördüğü durumlarda dilediği üyenin, kitaplarını, yazılarını, tüm içeriklerini yayından kaldırabilir, düzenleyebilir veya silebilir. Böyle bir durumda kullanıcılar silinen datalar, paylaşımlar ve yapıtlara ilişkin olarak herhangi bir hakka sahip olmadıklarını, bu amaçla dava açmayacaklarını ve herhangi bir yasal makama başvurmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. Buna ilişkin doğabilecek haklarından feragat ettiklerini kabul ederler. c)WREPING tüm yayınlar, tüm içerikler üzerinde her zaman, tek taraflı, sürekli veya geçici olarak yayın durdurma hakkına sahiptir. Kullanıcılar bu hususta herhangi bir hak talep edemeyeceklerini kabul ve beyan ederler. d)WREPING bilgilerini eksik giren üyelerin kullanım koşullarına uygun olmadığını tespit ettiği üyelerinin hesapları hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. e) WREPING belirli zaman dilimi boyunca profilini güncellenmediğini tespit ettiği üyelerin hesaplarını da hiçbir açıklama yapmaksızın sistemden çıkarma hakkına sahiptir. f)WREPING Kullanıcının platform ve altyapısını işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları şartlarına ve yasalara aykırı olarak kullandığını tespit ederse, kullanıcıyı yetkili makamlara bildirmek hakkına sahiptir. Ayrıca benzer bir durumda gerekli gördüğü tedbirleri de almak hakkına sahiptir. g) WREPING Kullanıcılardan gelen içerikleri, elektronik postayı ya da sayfasında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma veya yayımlamama hakkına sahiptir. h)WREPING platformdaki ya da hizmetindeki üye erişimini neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, erteleme, sınırlama ve yok etme hakkına sahiptir. ı)WREPING platformundaki üçüncü kişilerden kaynaklı veri, bilgi ve diğer dataların çalınması, el değiştirmesi, yasadışı amaçlarla ele geçirilmesi ve kullanılmasından kaynaklı hususlar da platform sorumlu tutulamaz. . i) WREPING bir sorunla karşılaştığı durumda üyeliklere son vermek, profil ve çevrimiçi kitap sayfalarını, haberlerini, yorumlarını, tartışma metinlerini, notlarını, takipçilerini silme yoluna başvurabilir. Kullanıcılar bu konuda herhangi bir talepte bulunamaz. 3.2.WREPING platformunda yazarların tamamlanan ya da tamamlanmamış yapıtları, yapıt içerikleri buna ilişkin katkı sunanların katkılar ve her anlamıyla yazınsal metinler WREPING tarafından silinmesi durumunda kullanıcılar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır. Bu nedenle yazar sıfatıyla yapıt kaleme alan, katkı sunan üyelerin orijinal çalışmalarını kendi bilgisayar sistemlerinde orijinal dosyaları ile muhafaza etmesi gereklidir. Orijinal ve kopya bilgisayar dosyalarının ve buna ait içeriklerin silinmesi nedeniyle kullanıcılar işbu sözleşme kapsamında herhangi bir yasal talepte bulunamaz. Bu madde ile WREPING doğabilecek ihtilaflarda kusursuz olduğunu beyan eder ve kullanıcı bu durumu işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt eder. Aksi bir durumda kullanıcılar WREPING’i bu konuda ibra edeceklerini onaylamışlardır. 3.3.WREPING’de reklam ve tanıtım faaliyetlerinin yasal hakları sadece WREPİNG’e veya WREPİNG’in yetki verdiği kuruluşlara aittir. 3.4.Üyeler ve kullanıcıların profillerinde bulunan ya da kitap ve yazınsal metinleri içinde yer alan ticari reklam – tanıtım, ticari link, ticari amaçlı bağlantı ve her türlü görsel yazılı dijital materyal veya bunlarla ilgili uzantılar uyarı yapılmadan silinebilir, bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların üyelikleri sona erdirilebilir. 3.5.WREPING herhangi bir uyarı yapmaksızın sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Kullanıcıların bu değişikliklere itiraz hakları mevcut değildir. 3.6.WREPING üyeler tarafından 1 yıl boyunca kullanılmayan platforma yazılı veya görsel giriş yapılmayan veya güncellenmeyen tüm hesapları silme yetkisine sahiptir. Bu hususta doğabilecek ihtilaflar konusunda kullanıcılar WREPING’i ibra ettiklerini işbu sözleşme ile dermeyan etmiştir. 3.7.WREPING platformu dijital ortam olarak kesintisiz-hatasız olacağını ya da web sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. İnternet ağı, ağ altyapısı sağlayıcılar ve buna ilişkin teknik nedenlerle oluşabilecek veri kayıplarından WREPING asla sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar işbu sözleşme ile buna benzer yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle oluşabilecek zararlardan dolayı WREPING’i ibra ettiklerini kabul ve taahhüt ederler. 3.8.Yine WREPİNG kullanıcıların Platforma ait web sitesi linkleri ve uzantılarından yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. WREPİNG, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Wreping.com’un kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. Bu anlamda tüm kullanıcılar bu hususlardan kaynaklı zararlardan dolayı WREPING’i ibra etmiş kabul edilirler, buna ilişkin sözleşme hükümlerini hukuken kabul etmiş ve onaylamış sayılırlar. 3.9.WREPİNG kullanıcılarının üyelikten ayrılması durumunda üyelerinde platforma sağladığı içerik ve topladığı maddi destek, dolaylı ya da doğrudan sağlanan maddi ve manevi desteklerden ilgili WREPING’ten herhangi bir hak talep edemez. 3.10.WREPING’E üyelik tek başına herhangi bir yasal hak talebi ve buna ilişkin herhangi bir istemde bulunma hakkı doğurmaz. 4-PLATFORM İÇERİĞİ KAPSAMINDA TELİF HAKLARI 4.1.WREPING platformundaki yazılı, görsel ve işitsel dijital materyaller 1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 27.maddesi kapsamında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ilişkin hükümler kapsamında değerlendirilmektedir. 4.2.Öncelikle WREPING hizmetleri hiçbir KULLANICI tarafından Türk Ceza Kanununda belirtilen suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden,; a) Terör örgütleri ve suç örgütlerinin amaç ve faaliyetlerine hizmet edecek şekilde gizli ve açık propaganda niteliğinde içerikler, b) Çocuk pornografisi başta genel pornografi olmak üzere evrensel etik kurallar açısından suç ve ahlak dışı kabul edilen içerikler, c) Kişi kurum ve devlet ya da devletleri tehdit eden siyasi ve politik söylemleri barındıran içerikler, d) Kişileri ve kurumları hedef alan tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı söylem içeren içerikler, e) Kişi hukuku açısından başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç içeren özel hayatın gizliliği hakkına tecavüz eden söylem ve eylemleri belirten içerikler, f) Kişilerin ve kurumların fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde eylem ve söylem içeren içerikler HİÇBİR KULLANICI TARAFINDAN YAYINLANAMAZ, HER TÜRLÜ KATEGORİDEKİ İÇERİĞE DAHİL EDİLEMEZ. g) Ayrıca WREPING altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren teknik işlemler HİÇBİR KULLANICI TARAFINDAN YAPILAMAZ. Bu kapsamda yapanlar hakkında TCK 224. Madde kapsamında cezai takibat gerçekleştirilir. 4.3.Yukarıda sayılan hususları tüm KULLANICILARIN kabul ettiği ve bu sözleşme kapsamında yasadışı eylem ve söylemde bulunmayacakları yönünde taahhütte bulundukları açıktır. Aksi bir durumda platform üzerinde yasadışı içerik paylaşımı yapan kişilerin tüm bu eylem ve işlemlerinden doğrudan kendilerinin sorumlu tutulacağı, WREPING’in bu konuda hiçbir adli, idari, cezai sorumlulukta olmadığı tüm kullanıcılara işbu sözleşme kapsamında İHTAR OLUNUR. 4.4.Ulusal ve Uluslararası Özel Hukuk mer’i mevzuatlara göre yine ticari marka ve tüm fikri sinai ve telif hakları açısından WREPING’in her türlü fikri ve mali hakkı …………..Ltd. Şti.’ye aittir. Uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla WREPING dijital platformunun içeriği ve yazılımı, uzantıları ve her türlü dijital materyallerle birlikte tümel ve parça halinde fikri ve mali hakları WREPING’in kendi öz hukuksal varlığına aittir. Kullanıcı, ara yüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere WREPING platformunu taklit, benzer ve türevlerini oluşturma, benzer sistem kurma, benzer web ağı tasarlama buna ilişkin üyelikler toplama, tüm içerik ve verileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmak telif haklarına ve buna ilişkin mevzuata aykırı olduğundan bu kişilerle ilgili yasal takibat ve telif hakları ve marka-patent, ticari marka haklarına ilişkin dava açılacağı kullanıcılara ve üçüncü kişilere de işbu sözleşme ile İHTAR olunur. 4.5.Kullanıcı WREPING platformunun çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, platforma yyetkisiz olarak bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durum TCK 224.madde kapsamında suç teşkil ettiğinden yasal sorumluluk ilgili eylemleri yapanlardadır. Buna ilişkin WREPING haksız eylem ve suç teşkil eden eylemlerden doğacak yasal sorumluluğun WREPING üzerinde olmadığı taraflara ve üçüncü kişilere işbu sözleşme ile İHTAR olunur. 4.6.Kullanıcı telif hakkına konu olan içerikleri yazılı bir izin almadan, referans belirtmeden yasadışı yollarla ticari, ekonomik ya da manevi çıkarlar amacıyla WREPING sistemindeki içerikleri kullanamaz. 4.7.WREPING platformuna kullanıcılar tarafından dahil edilen kitaplar, makaleler, görüntüler, öyküler, yazılım veya telif hakkına konu olan her türlü içerik üçüncü şahısların telif haklarına ve ya başka haklarına (özel hayatın gizliliği veya ifşayı men etme hakları gibi) tecavüz etmediğinden veya bu hakları ihlâl etmediği yönünde beyan edilmek suretiyle sisteme eklenir. Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Buna aykırı şekilde WREPING’e yüklenen içeriklerden üye ve kullanıcı doğrudan hukuki anlamda sorumludur. İşbu sözleşme ile bu yöndeki yasal sorumluluğun kullanıcılar da olduğu ve telif haklarına riayet etmeyen profilleri yöneten gerçek kişilerin bu eylemlerden sorumlu olduğu taraflara ve üçüncü kişilere İHTAR olunur. 4.8.Üçüncü kişilerin haber vermesi ya da WREPING platformunun doğrudan tespiti ile ilgili içerik silinir ve bu içeriği sisteme dahil eden üyelikler son bulur. Bu üyelerin profil bilgilerini üçüncü kişilere ya da yasal merciilere aktarılması gizlilik sözleşmesinin dışındadır. İlgili hak ihlallerinden WREPING aleyhine doğabilecek idari, cezai ve adli her türlü tazminat, ceza ya da herhangi bir maddi karşılık ödenmesi durumunda WREPING ilgili kişilerden iade ve rücu talep etme hakkına sahiptir. 4.9.Kullanıcı ve üyelerin WREING’i salt platformu kullanmalarından ötürü üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri zarar ve ziyanları, bu zararlar nedeniyle oluşan talepleri, bizzat kendileri ve/veya makul iştiraklerine, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini Kullanıcı kabul ve taahhüt eder. Bu anlamda WREPING hukuksal mevzuatı uygulamakta OBJEKTİF davranır. Bu yönde WREPING yasal ve hukuki sorumlulukla taraf olarak gereğini yapacaktır. 4.10. WREPING platformu üzerinde Kullanıcı tarafından yazılan, eklenen, eklemlenen, dahil edilen, düzeltilen, bitirilen, gönderilen her türlü kitap, yorum, yazı, içerik ve haberlere ilişkin telif hakları bunlara mündemiç görsel, işitsel ve yazınsal materyal ve dijital verileri de içine alan telif hakları sadece WREPİNG’e aittir. İşbu sözleşme ile üyeler ve kullanıcılar ürettikleri içeriklerdeki telif haklarını kayıtsız şartsız WREPING’e devrettiğini, buna ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 4.11.Kullanıcı üretmiş olduğu yapıt, yazdığı yazı ve gönderdiği her türlü içerik ile ilgili olarak herhangi bir bedel talep etmeyeceğini, yazılarının ve içeriklerin Fikir ve Sanat Eserleri Hakkında Kanunun 21, 22, 23., 24., 25. maddelerinde düzenlenen mali haklarını kullanma tam ruhsatını ( lisansını ) WREPİNG’e herhangi bir süre ve yayın kısıtlaması olmadan yurt içinde ve yurt dışında kullanılmak üzere devrettiğini, söz konusu yazılarının önceden izin almaya gerek olmaksızın, uygun gördüğü her yerde yayımlanmasına muvafakat ettiğini, bu hususun muvafakatname/yetki belgesi niteliğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Ancak Kullanıcı bunları başka bir kaynakta yayımlamak istemesi halinde WREPING Hukuk İşleri Sorumlusu ile iletişime geçerek izin almalı ve aktif link vererek platformu bilgilendirmelidir. Aksi halde bu konuda WREPING hukuksal işlem yapma ve telif hakkından doğan istemleri gerçekleştirme haklarını yerine getirebilir. 4.12.Çevrimiçi kitaplar, yorum, alıntılar, eleştiriler, yazı ve her türlü yazınsal ve dijital materyal ile her türlü içerik WREPING yayında olduğu müddetçe WREPING’in tüm yazı ve içeriklerinizi uygun gördüğü bütün ortamlarda ticari veya ticari olmayan amaçla kullanılması hakkına sahip olduğunu her kullanıcı kabul ve taahhüt eder. 4.13.Bir kullanıcı sisteme yüklediği her türlü içeriği silip kaldırsa dahi WREPING’in veri tabanında yer alan içerikler üzerinde WREPING’in telif hakları devam etmektedir. Mevcut içeriği WREPING müstakil telif hakkı kapsamında kullanabilecektir. Ancak bu sadece ileriye dönük bir işlem olup, kullanıcıya daha önce yapılmış çalışmalardan yazılarını veya içeriklerinin çıkarılmasını veya telif ücreti talep etme hakkı ve sair bir hak vermeyecektir. WREPING yazarların kendi sisteminde ürettiği yapıtlar ve içeriklerin başka bir yerde dijital ve basılı olarak yayınlanmasından kaynaklı telif ücreti talep hakkı her zaman bulunmaktadır. 5-YAZAR DESTEKLEME : 5.1.WREPING’e kaydolan her kullanıcı ve onun platform üzerinde üretmeye başladığı kitap taslağı ya da platforma eklediği içerik ilk andan itibaren destek almaya açık değildir. WREPING’te bir kitabın destek alması için belirli koşulları yerine getirmiş olmalıdır. 5.2.Bu koşullar; a)Yazar sıfatına sahip üye gerçek kişi olmak zorundadır. b)Kitabın telif hakları başka bir yazara ait olmamalıdır. Bu kapsamda eklenen içerik herhangi bir yapıttan tümel ya da kısmi intihal, kopya, çeviri olmamalı orijinal ve var olan bir yapıtı çağrıştıran, benzer nitelikli öğeler taşımamalıdır. c)Yazar destek almak istediği kitabın en az 15 sayfasını yazmış olmalıdır. d)Bu koşulu sağlayan kitap için yazar WREPING’e destek alma fonksiyonu açılır ve yazar “destek almaya aç” butonuyla WREPING’e kitabın desteğe açılması için başvuru yapar. WREPİNG editörleri tarafından incelenen kitap destek almaya açılır ve yazar kitabına destek almaya başlar. e)WREPİNG’te yazarlara yapılan destekler, yazarın yazmakta olduğu kitabın hali hazırda yazılmış kısmının satın alınması demektir, bu noktada WREPING kitap üzerinde doğrudan mülki ve fikri hak sahibidir. WREPİNG yazarın daha sonra kitabını yazmaya devam edeceğini taahhüt etmez. d) İçeriğin ve ya Kitabın silinmesi, yazarın hesabını silmesi, herhangi bir durumdan ötürü kitabın ya da yazarın hesabının silinmesi, kitabın devam etmemesi durumunda destekçi hak talep edemez. WREPİNG yazar ve destekçi arasında hizmet sağlayıcı olarak onlar arasındaki hukuki ilişkiden sorumlu değildir. Bu konuda oluşacak hukuksal ihtilaflardan WREPING’in hiçbir şekilde sorumlu olmayacağı taraflara açıkça beyan ve ihtar olunur. f)Yazarlara yapılan desteklerde desteğin vergiler ve aracı ödeme kurumlarının payları düşüldükten sonra bakiye meblağın %80’lik kısmı yazara telif ücreti olarak ödenir ve %20’ lik kısmı hizmet bedeli olarak WREPİNG’in uhdesindedir. WREPING bu noktada bedeller üzerinde AHZ U KABZ yetkisine sahiptir. Yazar herhangi bir şekilde bu sözleşme dışında bir hakka sahip olduğunu iddia ve talep edemez. Bu anlamda yazar sözleşme dışında herhangi bir talepte bulunmayacağını işbu sözleşme ile kabul ve beyan eder. g)Bir kitaba yapılan destekler doğrudan yazarın kitap elektronik cüzdanı ve ya profil elektronik cüzdanına eklenir. Yazar cüzdanında yer alan “Para çekme talebinde bulun” butonuyla WREPİNG’ten cüzdanında yer alan paranın çekilmesi için başvuruda bulunur. h)Talebe ilişkin yazar cevap formundaki banka bilgilerine göre WREPİNG tarafından yazarın elektronik cüzdanında yer alan miktarın %80’i oranında bedel banka hesabına yatırılır. ı)Kuşkulu işlem, üçüncü kişilerden ihtilaflı durumlar, olağanüstü durum ya da beklenmeyen hal gibi hallerde WREPING ahz u kabz yetkisini kullanabilir. Bu durumda yazar ya da diğer kullanıcılar herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip değildir. i) Üyeler yazarlara sağlamış oldukları maddi katkıların iadesini talep edemezler. Bu kapsamda bağış ve hibeler Borçlar Kanunu gereği iade edilemez. Yine buna ilişkin WREPING’ten herhangi bir talepte bulunulamaz. 6-YASAL SORUMLULUK 6-1.WREPING’te yayımlanmak üzere sunulan içeriğe ait her türlü yasal sorumluluk üyenin ve kullanıcının kendisine aittir. 6.2.WREPING’e Kullanıcı tarafından gönderilen yorum, yazı, mesaj veya her türlü içerik üzerinde WREPING’in ön denetim hak ve yetkisi bulunmamakta olup, işbu sözleşme koşulları ve yasal düzenlemelere aykırı olduğunun tespiti halinde söz konusu yorum, yazı, mesaj, içerik WREPİNG tarafından silinecek ve gerekli görüldüğünde kullanıcı hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 6.3.Kullanıcı WREPING’e yüklediği her tür içeriğin hukuka uygun olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşları yanıltacak nitelikte herhangi bir hususa sahip olmadığını, yayımlanan görüş, düşünce, ifade ve resimlerin WREPİNG ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve sadece kendisini bağlayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu kapsamda üçüncü kişiler tarafından WREPİNG’e karşı yöneltilebilecek tüm talepleri, kendisine elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan ilk bildirimde tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu kapsamda doğabilecek hukuksal sorunlar konusunda WREPING kullanıcıya karşı tazminat talep hakkını saklı tutmaktadır. 7-KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KULLANICILAR ; 7.1.WREPING’e üye olma aşamasında verdiği bütün Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, ad-soyad ve adres bilgilerinin tam ve doğru olduğunu; WREPING’i kullanırken herhangi bir geçerli yasa ve düzenlemeyi ihlal etmeyeceğini kabul eder. 7.2.WREPING’te yayımlanan hiçbir yazı veya her türlü görsel, işitsel ve yazınsal içeriğin üçüncü kişiler tarafından yayın hakkı sahibinden izin alınmadan kullanılamayacağını, bu sitelerde yer alan ve kullanıcılar yahut Wreping.com editörleri, yazarları tarafından üretilen içerik materyali ya da uygulamaların, başka İnternet sitelerinde, konvansiyonel ortamlarda ve diğer mecralarda yayın hakkı sahibinden izin alınmadan yayımlanamayacağını taahhüt eder . 7.3.WREPING’e yükledikleri yazılı, görsel ve işitsel malzemelerde başkalarının kişilik haklarına zarar verecek unsurlar, pornografik fotoğraflar, ahlaka aykırı fotoğraflar, hakaret, şiddet, ırkçılık ve yasadışılık bulunmayacağını taahhüt eder, platform üzerinde TC. yasalarına ve evrensel etik kurallara aykırı eylemde bulunmayacaklarına dair söz verirler. 7.4.WREPING’e üye olurken belirledikleri şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumlulukları altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal hemen WREPING’e bildirmeyi kabul etmişlerdir . 7.5.Üçüncü kişilerce WREPING veri tabanındaki verilerin ele geçirilmesi, değiştirilmesi ve her türlü doğabilecek teknik sorun ya da yasadışı bilgi transferinden kaynaklı oluşabilecek sorunlarda kullanıcı WREPING’in hiçbir surette sorumlu olmadığını ve doğabilecek tazminat ve maddi istemlerde WREPING’in taraf olmadığını işbu sözleşme ile kabul ve taahhüt etmişlerdir. 7.6.WREPING hizmetlerinin belli alanlarını veya kategorilerini, sitede kullanılan bazı imkânları bedelli hale getirebileceğini ve tek taraflı olarak fiyatları belirleme hakkına sahip olduğunu bildiklerini beyan etmişlerdir. 7.7.WREPING platformunda her türlü sanal ortamda tehdit, taciz ve hakaretin yasak olduğunu bildiğini ve bu kurallara riayet edeceğini herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri rahatsız edecek mesajlar atan kişilerin, durumları incelendikten sonra WREPİNG tarafından üyelikten çıkarılabileceği durumunu kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. 7.8.WREPING üyelerini herhangi bir davranıştan dolayı ödüllendirebileceğini, faaliyetlerini kısıtlayabileceğini ya da üyeliklerini sonlandırabileceğini ve üye sonlandırılmasında gerekçe belirtmeye gerek olmadığını bildiklerini ve bunu kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. 7.9.WREPİNG’in tescilli markaları olan Wreping.com alan adı, ismi ve Wreping.com logosunun kullanımının yasak olduğunu, bu logonun herhangi bir şekilde marka tescil hakkına muhalif harekette bulunmaları durumunda WREPING’in doğrudan bu konuda hak sahibi olduğunu bildiklerini kabul etmişlerdir. 7.10.Wreping.com’un interaktif servisleri vasıtasıyla kullanıcılar tarafından sağlanan grafik ve içeriklerden Wreping.com’un ve WREPİNG’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını, Wreping.com’un yayın ilkelerine ve yasalara aykırı olan sayfaları yayından kaldırma hakkına sahip olduğunu bildiklerini beyan etmişlerdir. 7.11.Kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, yazılım virüsü gibi üçüncü şahıslara zarar verebilecek içerikleri dağıtamayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi kabul ve taahhüt etmişlerdir. 7.12. Üyelikleri iptal edilse bile, üye oldukları süre içindeki eylem, söylem ve paylaşımlarından adli, idari, cezai sorumlu olduklarını kabul ve taahhüt etmişlerdir. 7.13. WREPING platformu üzerinden kurulan tüm ilişkilerde sorumluluğun tamamen ilgili taraflara ait olduğunu, WREPING platformunda kişiler yahut kurumlar arası doğacak adli, idari ve ya cezai sorumluluk oluşursa bu duruma ilişkin sorumluluğun kişi ve kurumlara ait olduğunu kabul etmişlerdir. 7.14. Üyenin yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmişlerdir. 7.15.Kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, kullanıcının yazılım ve verilerine bu yolla gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı WREPING’nin sorumlu olmayacağını onaylamışlardır. 7.16.Kullanıcı WREPING’te sunulan hizmetin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak WREPING’ten herhangi bir tazminat talep etmemeyi kabul ve beyan etmişlerdir. 7.17.Kendi kişisel sayfasını kapatırsa, yayımladığı ve paylaştığı içerikleri silerse o güne kadar ürettiği içeriğin WREPING tarafından kullanım hakkının saklı olduğunu, üretilen içerik üzerinde WREPING’in telif haklarının geçerli olduğunu ve buna ilişkin kullanıcının başka bir platformda eserini yayınlaması, eserin basılı hale gelmesi ile oluşacak somut durumda WREPING’in telif hakkı talep edebileceğini baştan kabul ve taahhüt etmiştir . 7.18.Kullanıcılar bu yükümlülükleri peşinen, kayıtsız ve şartsız olarak bu maddeleri okuyup, anlayıp onayladıklarını işbu sözleşme hükümlerinin doğacak uyuşmazlıklar üzerinde geçerli olduğunu beyan etmişlerdir. 8-TAZMİNAT 8.1.Kullanıcı WREPING tarafından işbu sözleşme hükümleri uyarınca verilecek servisi kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, WREPING ve/veya 3. kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder. 9-MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.1.İşbu Sözleşmeden kaynaklanan her türlü vergi, resim, harç ve sair mali yükümlülükler üyeye aittir. WREPING tarafından bu nitelikte herhangi bir ödeme yapılması durumunda, Üye söz konusu yapılan ödeme tutarını WREPING’e ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 10-AYRILABİLİRLİK 10.1.İşbu sözleşmede yer alan hükümlerden herhangi birinin geçersiz ya da uygulanamaz olması veya iptal edilmesi halinde sözleşmenin diğer hükümlerinin geçerliliği etkilenmeyecektir. Geçersiz ya da uygulanamaz olan veya iptal edilen sözleşme hükmünün işbu sözleşmenin amacı, konusu ve tarafların iradeleri doğrultusunda yorumlanarak uygulanması mümkün ise ilgili hüküm bu şekilde uygulanacaktır. Aksi takdirde, söz konusu geçersiz, uygulanamaz veya iptal edilen hüküm sözleşmeye hiç dahil edilmemiş gibi değerlendirilerek, sözleşmenin diğer hükümleri bir bütün olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 11-FERAGAT 11.1.WREPING tarafından işbu sözleşmede yer alan haklardan herhangi birine başvurulmaması ya da herhangi bir hükmün uygulanmasının talep edilmemesi, hiçbir şekilde işbu sözleşmenin ya da bir bölümünün geçerliliğini etkilemeyecek ve hiçbir şekilde WREPING’in herhangi bir hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacak ve kabul edilmeyecektir. 12-SINIRLI SORUMLULUK 12.1.WREPING platformunda üyelik üye tarafından iptal edilip profilin silinmesi ya da WREPING’in kendiliğinden ve re’sen üyenin hesabını silmesi ile WREPING’in tüm hukuki yükümlülüğü ortadan kalkar. WREPING’e yöneltilecek talepler, işbu sözleşmenin taraflarca sona erdirildiği tarihten itibaren 2 (iki) aylık süre ile sınırlı olup, üye tarafından işbu 2 (iki) ay içinde dava açılmadığı takdirde herhangi bir ad veya nam atlında alacak veya zarar talep edilemez. 13-DEVİR VE TEMLİK 13.1.İşbu sözleşme kapsamında tahakkuk eden haklar, WREPING’in ileride oluşabilecek halefleri ve vekillerine de geçebilir. Üye ve tüm kullanıcılar WREPING’in işbu sözleşmeden kaynaklanan hakların tümünü veya bir bölümünü üçüncü kişilere devretme hakkı olduğunu, bu şekilde bir devrin tahakkuku halinde peşinen devre muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 13.2.Üye ve katılımcı işbu Sözleşme kapsamında tüm hak ve yükümlülüklerini bizzat yerine getirecek olup, bu haklarını hiçbir şekilde başkasına devir ve temlik edemez. Üyenin ölümü halinde yasal mirasçıları WREPING’te yer alan telif hakları üzerinde hak sahibi olmayacaklardır. Bu nedenle WREPING üzerindeki haklar mirasa konu edilemez. 14-SÖZLEŞMENİN EKLERİ 14.1.Taraflar arasında elektronik ortamda onaylanmış ya da üye tarafından imzalanarak WREPING’e sunulmuş ya da WREPING tarafından üye ve katılımcılara sunulan (i) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgilendirme ve İzin Formu, (ii) Otomatik Tahsilat Sistemi Taahhütnamesi, (iii) Okur, Yazar, Editör ve Yayınevi Katılım Sözleşmeleri, işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olup Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır . Taraflar işbu Sözleşme hükümleri ile birlikte söz konusu belgelerde yer alan yükümlülük ve taahhütlere uymayı kabul, beyan ve taahhüt ederler. 15-DELİL SÖZLEŞMESİ 15.1.İşbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir. Kullanıcıdan doğabilecek ihtilaflarda, WREPİNG’in kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin delil teşkil edeceğini, WREPING’i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt eder . 16-OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR HALİNDE SÖZLEŞME KOŞULLARI 16.1.Türkiye’de ya da dünyada yaşanabilecek doğal felaket, salgın hastalık, küresel ekonomik kriz ya da olağan yaşamın akışını etkileyen hadiselerde sözleşme hükümlerinin uygulanamaz hale gelmesi durumunda WREPING bu sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerini tek taraflı askıya aldığını duyurabilir. Bu noktada üye ya da kullanıcıların WREPING aleyhine herhangi bir talepte bulunması durumunda WREPING bu olağandışı hallerden kaynaklı yükümlülüklerden beri olduğunu işbu sözleşme ile tüm taraf ve üçüncü kişilere ihtar eder. 17-GİZLİLİK 17.1.WREPING Kullanıcıya ait bilgileri WREPING’de yer alan Gizlilik Politikası çerçevesince kullanacaktır. WREPING bu sözleşmenin mütemmim cüzü olarak KVKK Bilgilendirme ve Gizlilik Sözleşmesini de ek olarak bu sözleşmeye dahil etmiştir. 18-SÖZLEŞMENİN FESHİ 18.1.WREPİNG web sitesinden yararlanma hakkını başkaca hiçbir ihtar ve bildirime gerek olmaksızın her zaman, derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir. 18.2.Üye işbu sözleşme çerçevesinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal etmesi durumunda, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olduğunu ve aykırı davranışları nedeniyle WREPİNG’in, üçüncü kişilere ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarına herhangi ad ve nam altında ödemek zorunda kaldığı, her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için WREPİNG’in rücu hakkı olduğunu ve rücu durumunda bu bedelleri ilk talepte nakden ve defaten karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder . 18.3.Üye, üyeliği her zaman ve neden belirtmeden feshedebilir. Fesh-i ihbar sadece WREPING’in yasal adresine fesih beyanının gönderilmesi ile yapılabilir. Usule uygun olmayan fesih geçerli kabul edilemez. 18.4.Üyenin WREPING platformunda üyelik profilini silmesi, tüm içeriğini silmesi fesih olarak değerlendirilir. Ancak sözleşmenin fesih tarihinden önce WREPING sisteminde paylaşılan içerik ve tamamlanan eserler üzerinde WREPING’in telif hakları devam etmektedir. Tek başına üyeden kaynaklı fesih bu hakları ortadan kaldırmaz. Fesih durumunda ilgili eserlerin başka elektronik sistemde ya da basılı şekilde yayımlanması halinde WREPING ilgili eserlerden telif hakkı talep edebilecektir. Üyeler bunu işbu sözleşme ile kabul ettiklerini beyan etmişlerdir. 18.5.WREPİNG üyenin kendisini zarara uğratacak ve zor durumda bırakacak her türlü eylemi sonucunda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla örnek olarak aşağıda sunulmuş olan durumlarda üyenin üyeliğine derhal son verebilir: a) Üye tarafından yasal mevzuata uyulmaması, b) Üyenin sözleşme yükümlülüklerini ihlal etmesi, c) WREPİNG web sitelerinde sunulmakta olan hizmetlerin imajının üyenin mevcudiyeti nedeniyle önemli ölçüde olumsuz etkilenmesi (örneğin üyenin kaydolmasından sonra, kendisinin kasten işlediği bir suçtan dolayı ceza almış olduğunun ortaya çıkması), d) Üyenin, güvenlik güçleri veya yargı organları tarafından izlenmekte olan örgüt, kişi, vakıf, dernek veya cemaatlerin veya onların yöntemlerinin ya da faaliyetlerinin tanıtımını yapması, e) Üyenin bir veya daha fazla üyeye zarar vermesi veya f) Üyenin bir yasa dışı örgüte veya tarikata veya Türkiye’de tartışmalı bir topluluğa üye olması. 18.6.Önemli bir nedenin mevcudiyeti durumunda WREPİNG fesih hakkından bağımsız olarak üyeye karşı aşağıdaki yaptırımları uygulayabilir: a- Kullanıcıya ait içeriklerin silinmesi, b- İhtar hakkı ve yasal işlem başlatma, c- WREPİNG web sitelerinin hizmetlerine erişimin önlenmesi. 18.7.WREPING 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA YASA gereği üyelerinin trafik verilerini ve bu yasa ile veya yürürlükte olan veya ileride yürürlüğe girecek olan diğer mevzuat ile tutulması gereken tüm verileri tutmaktadır ve ilgili yetkili makamların talebi üzerine bu kişilere teslim etmekle yükümlüdür . Üye yasal zorunluluk nedeni ile tutulmakta olan bu veriler nedeniyle iletişiminin mahremiyetinin veya diğer haklarının zarara uğradığı iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. WREPING bu verilerin saklanmasında ve imhasında gerekli tüm özeni göstermeyi taahhüt eder. 19-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ 19.1.WREPING’in platformunun kullanılması wreping.com hakkında veya Wreping.com ile ilgili bir ihtilafın çıkması halinde, sözleşme Türkiye cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, ihtilaf bu kanunlara göre çözümlenecektir. İhtilaflar İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır. Taraflar işbu sözleşme ile yetki kurallarını kabul ettiklerini beyan ve taahhüt ederler. 20-İLETİŞİM : 20.1.Üyelik sözleşmesiyle veya WREPING uygulamalarıyla ilgili herhangi bir sorun ve görüş beyanı için iletişime elektronik posta aracılığıyla geçilebilir. Yasal anlamda başvuru ve yasal talepler için WREPING’in mülki sahibi olan yayınevi adresidir. 20.2.Kullanıcıların WREPING’ e beyan ettikleri elektronik posta adresleri iletişim adresi olarak kabul edilir. Yasal anlamda tebligat Adresleri Kullanıcının WREPING’e bildirdiği adres ya da TC kimlik numarası ile belirtilen MERNİS adresleridir. İşbu sözleşme nedeniyle WREPING’in kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, elektronik postanın WREPING tarafından yollanmasından 3 (ÜÇ) gün sonra Kullanıcıya tebliğ olduğu kabul edilecektir. 21.SON HÜKÜMLER : 21.1.Kullanıcı, bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. 21.2.Kullanıcılar her ne surette olursa olsun elektronik sistem üzerinde sözleşmeleri okumadıklarını, eksik okuduklarını ve buna ilişkin hükümlerden haberdar olmadıklarını dermeyan ederek sözleşme sorumluluklarından vabeste kalamazlar. 21.3.Kullanıcı, üyelik formunu doldurup kabul ettiğini beyan ettiği anda işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları ile belirlenen şartları kabul etmiş sayılır ve bu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşulları taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu üyelik sözleşmesi ve kullanım koşullarında sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır. 21.4. İşbu sözleşme taraflar arasında yasal ve usulüne uygun şekilde fesh edilse dahi bu sözleşme kapsamında ayrık tutulan haklar konusunda WREPING Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ile Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında haklarına ilişkin kullanıcılara dava açma, cezai şart talep etme, yasal takip başlatma, şikayet etme ve her türlü yasal işlem gerçekleştirme hakkını saklı tutar.